H-4033 Debrecen

   

Béri Balogh Ádám u. 21.

Telefon: 36-52-533653

e-mail: info@savenetkft.hu

Mobil: 36-30-2286015

Fax: 36-52-438306

honlap: www.savenetkft.hu

   

Szolgáltatások

A menedzsment tanácsadás általunk művelt területei

Képzés

Felnőttképzés

 1. Tanácsadói támogatás a stratégiai tervezéshez, a minőségpolitika meghatározásához, minőségi célok lebontása a megvalósításukat szolgáló projektekre

 2. Az irányítási rendszer kézikönyvének elkészítése, a folyamatszabályozások és a feljegyzésrendszer kidolgozása az akkreditációs követelmények szerint

 3. Az intézmény, jogszabályban rögzített követelményekkel összehangolt önértékelésének megvalósítása

 4. Fejlesztések kidolgozása az önértékelés eredményeire alapozva

AJÁNLATKÉRŐ

Felsőoktatás

 1. Tájékoztatók, előadások a felsőoktatási intézmény irányítási rendszerével kapcsolatos törvényi elvárásokról, illetve szakmai megfontolásokról

 2. Tanácsadói támogatás a stratégiai tervezéshez, a minőségpolitika meghatározásához, minőségi célok lebontása a megvalósításukat szolgáló projektekre

 3. Az irányítási rendszer kézikönyvének elkészítése, a folyamatszabályozások és a feljegyzésrendszer kidolgozása

 4. A rendszer bevezetése, működtetése, értékelése és fejlesztése

 5. Az intézmény, MAB követelményekkel összehangolt, önértékelésének megvalósítása

 6. Fejlesztések kidolgozása az önértékelés eredményeire alapozva

AJÁNLATKÉRŐ

Közoktatás, szakképzés

 1. Tájékoztatók, a minőségirányítási program átdolgozása a jogi és szakmai elvárásoknak megfelelően, különös tekintettel a vezetői és pedagógus teljesítményértékelés szempontjainak és az értékelés rendjének kidolgozására, a teljes körű intézményi önértékelés kereteire (periódusa, módszerei és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolata);

 2. Tanácsadói támogatás az intézmény arra alkalmas minőségirányítási rendszerének bevezetéséhez, minőségirányítási programjának megvalósításához (bevezetés, működtetés, értékelés), felkészítés fenntartói beszámolóhoz, ellenőrzéshez.

 3. Tanácsadói támogatás intézmények átszervezése, összevonása kapcsán az új szervezet működésének megtervezésében (teljes körű intézményi dokumentációs rendszer tervezésének tanácsadói támogatása) és a működés fejlesztésében a változásmenedzsment, valamint a minőségirányítás eszközeivel.

 4. Szakképző iskolák támogatása sajátos céljaik, a velük szemben támasztott követelmények teljesítésében (Szakiskolai Önértékelési Modell szerinti fejlesztés tanácsadói támogatása, felkészítés ISO 9001:2000 szerinti tanúsításra, Szakképzési Minőségbiztosítási Keret kiépítésének, alkalmazásának támogatása, intézményfejlesztés kidolgozása, bevetése, működtetése és felkészítése tanúsításra)

 5. Tanácsadói támogatás a minőségirányítási rendszer és a gyakorlat további fejlesztéséhez (önértékelés, tanúsítás, felnőttképzési akkreditáció, pályázat Shiba Díjra, Regionális Minőségdíjra, Közoktatás Minőségéért Díjra).

AJÁNLATKÉRŐ

Szociális intézmények

 1. Intézményi helyzetelemzés specifikus tartalommal, különös tekintettel a jogszabályi környezetre

 2. Alapvető menedzsment ismeretek tréningszerű oktatása a szervezetre szabottan

 3. Az intézmény küldetésének, jövőképének és célrendszerének meghatározása, Az intézmény céljainak megvalósításához vezető útak (projektek) megtervezése, megvalósítása, az eredmények értékelése, korrekció

 4. Az intézmény működésének összehangolt megtervezése, annak bevezetése, fejlesztése a szükséges mértékű szabályozással. Lehetséges elemek: SZMSZ, a működést leíró egyéb szabályzatok, minőségirányítási rendszer elemei, munkaköri leírások, feljegyzések formátumai, stb.

 5. Keret alapú, teljes körű önértékelésre épülő fejlesztések megvalósítása

AJÁNLATKÉRŐ

Egyházi szervezetek, intézmények, gyülekezetek

 1. Szervezeti, intézményi, gyülekezeti helyzetelemzés specifikus tartalommal

 2. Alapvető menedzsment ismeretek tréningszerű oktatása a szervezetekre szabottan

 3. Csapatépítés

 4. A szervezet, intézmény, gyülekezet, illetve ezek csoportja (pl. egy gyülekezet fenntartásában lévő egységek) egyedi küldetésének, jövőképének és célrendszerének meghatározása

 5. A szervezet, intézmény, gyülekezet, illetve ezek csoportja céljainak megvalósításához vezető utak (projektek) megtervezése, megvalósítása, az eredmények értékelése, korrekció

 6. A szervezet, intézmény, gyülekezet, illetve ezek csoportja működésének összehangolt megtervezése, annak bevezetése, fejlesztése a szükséges mértékű szabályozással. Lehetséges elemek: szabályzatok, munkaköri leírások, feljegyzések formátumai, stb.

 7. Keret alapú, teljes körű önértékelésre épülő fejlesztések megvalósítása egyházi szervezet, intézmény, vagy gyülekezet, illetve ezek csoportja esetében

AJÁNLATKÉRŐ

Tanácsadó tevékenységünk fontosabb jellemzői

 • projektszerű felépítés - a megrendelő számára előre átlátható tevékenység,

 • a megvalósítás moduláris bontása - emberi és egyéb kapacitások függvényében ütemezhető fejlesztés,

 • konzultatív tanácsadás, bevonás - a működtetés, fejlesztés kompetenciája a szervezeté lesz,

 • a külső megmérettetés eredményéért pénzügyi garanciát vállalunk - nincs eredménytelen munka.

Képzéseink

 1. Pályázati projektciklus menedzsment kompetenciák megszerzése az európai szociális alap pályázataihoz közoktatási intézmények vezetői és felelős munkatársai számára (OM 274/161/2004.)
  Képzés meghirdetése

 2. Minőségfejlesztési vezető képzés (OM 244/30/2003)
  Képzés meghirdetése

 3. Oktatási auditor (okt. intézmény minőségfejlesztési rendszerének értékelője) képzése (OM 244/31/2003)
  Képzés meghirdetése

 4. Minőségirányításban használatos módszertanok oktatása (OM 384/123/2002)
  Képzés meghirdetése

Képzéseinkről

 • a résztvevők előzetes tanulmányaira, tapasztalataira rugalmasan reagálunk a képzés megvalósításánál

 • tréning jellegűek, a kompetenciákat tekintjük célnak

 • figyelembe vesszük a résztvevők igényeit a képzés időbeosztásánál

 • a képzéshez fóliamásolatot, segédletet, eszközöket biztosítunk

 • biztosítjuk a megfelelő technikai feltételeket

 • a kellemes tréninghez büfével is hozzájárulunk

 • szükség esetén megszervezzük a szállást, étkezést a résztvevők számára

Vannak kérdései, vagy egyedi igényei?

Írjon e-mailt ( info@savenetkft.hu ), vagy keressen bennünket a fent megadott elérhetőségek szerint!